วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบ Tablet

สพป.พิษณุโลก เขต ตรวจรับ Tablet 
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (24 ส.ค.)ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายประยุทธ  สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายเชน  บุญเผือก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พล.1 พร้อมคณะกรรมการ ได้ทำการตรวจรับ Tablet ตามโครงการ One Tablet Per Child(แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา)
  ในระยะแรก จำนวน 2,304 เครื่อง โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำข่าวและเป็นสักขีพยานในการรับ

 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจรับ Tablet
นโยบายโครงการ One Tablet Per Child ของรัฐบาลมอบคอมพิวเตอร์ (Tablet) ให้กับนักเรียน ชั้น ป.1 ทุกคนและครูผู้สอนชั้น ป.1  สำหรับใช้เป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.)  ได้จัดส่งให้แต่ละจังหวัดตามลำดับตัวอักษร
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้รับจัดสรรระยะที่ 1  จำนวน 2,304 เครื่อง  วันนี้ แยกเป็นนักเรียนในสังกัด สพป.พล 1 จำนวน 1,434 เครื่อง สังกัดเอกชน 800  เครื่องและสังกัดสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ 70 เครื่อง  และจะมาอีกในระยะที่ 2   อีกจำนวน 1,917 เครื่อง  เป็นของ สพป.พล.1 จำนวน 1,309 เครื่อง เอกชน 608 เครื่อง  รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับผิดชอบอยู่   จะได้รับจำนวนทั้งสิ้น 4,221 เครื่อง
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจรับ Tablet
โรงเรียนที่ได้รับ Tablet ไปแล้ว จะต้องทำแผนบริหารจัดการ Tablet ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะมอบ Tablet ให้นักเรียนไปใช้ควรเชิญผู้ปกครอง นักเรียน มาทำความเข้าใจและทำ MOU ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลรับผิดชอบ Tablet  สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับจัดสรร Tablet ในระยะที่ 1 จะได้รับในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น